โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1,ม.4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 "เรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้""
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 พ.ค. 2566 เปิดปฐมนิเทศนักเรียนทั้งหมด จึงขอนิมนต์นักเรียนทุกรูปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 28 เม.ย. 66
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

พระครูอุดมธีรธรรม
ผู้จัดการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ