โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1,ม.4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 "เรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้""
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 ขอนิมนต์นักเรียนทุกรูปเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด ต,ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โดยพร้อมเพียงกัน 05 ม.ค. 66
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

พระครูอุดมธีรธรรม
ผู้จัดการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ