ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ส.ค. 65 ถึง 23 ส.ค. 65 อบรมนักเรียนทุน ณ หอประชุมพุทธมณฑล
15 ส.ค. 65 ถึง 18 ส.ค. 65 เดินทางรับเปรียญธรรม 4 ประโยค ณ หอประชุมพุทธมณฑล
04 ส.ค. 65 ถึง 05 ส.ค. 65 สัมมนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตื
01 ส.ค. 65 ถึง 02 ส.ค. 65 สัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
04 ก.ค. 64 ถึง 06 ก.ค. 64 สอบแก้บาลีสนามหลวง
จังหวัดบึงกาฬ
27 ธ.ค. 63 รับพัดยศ ปธ.3 ณ วัดพุทธวนาราม จ.มหาสารคาม
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
21 ธ.ค. 63 ทัศนศึกษา
14 ธ.ค. 63 ถึง 19 ธ.ค. 63 ปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านทุ่งฝน(สุสานไตรลักษณ์)
12 ธ.ค. 63 ถึง 13 ธ.ค. 63 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
09 ธ.ค. 63 ถึง 11 ธ.ค. 63 เจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการงานทุ่งศรีเมือง