ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ก.ค. 64 ถึง 06 ก.ค. 64 สอบแก้บาลีสนามหลวง
จังหวัดบึงกาฬ
27 ธ.ค. 63 รับพัดยศ ปธ.3 ณ วัดพุทธวนาราม จ.มหาสารคาม
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
21 ธ.ค. 63 ทัศนศึกษา
14 ธ.ค. 63 ถึง 19 ธ.ค. 63 ปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าบ้านทุ่งฝน(สุสานไตรลักษณ์)
12 ธ.ค. 63 ถึง 13 ธ.ค. 63 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
09 ธ.ค. 63 ถึง 11 ธ.ค. 63 เจ้าหน้าที่ประจำบูธนิทรรศการงานทุ่งศรีเมือง