รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
232 หมู่ที่ 3 บ้านคำเจริญ   ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310
เบอร์โทรศัพท์ 082 - 1064530 เบอร์แฟกส์ 042 -217484
Email : kuphalang@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :