คณะผู้บริหาร

พระครูอุดมธีรธรรม
ผู้จัดการ

พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนวย กุผาลัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา