คณะผู้บริหาร

พระครูอุดมธีรธรรม
ผู้จัดการ

พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนวย กุผาลัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 082 - 1064530
อีเมล์ : kuphalang@gmail.com