ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ขอนิมนต์นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบ B-Net ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ห้องคอมพิวเตอร์ (ในเมือง) เข้าห้องสอบก่อนเวลา 09.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติ (อ่าน 17) 21 ม.ค. 65
นิมนต์นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้ารับการอบรม O-NET ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา อ.กุดจับ จ.อุดรธานี (อ่าน 48) 06 ม.ค. 65
อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 107) 13 ต.ค. 64