ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-NET ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 15 ม.ค. 64
สารผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2564 (อ่าน 9) 15 ม.ค. 64
คำสั่ง ที่ 05/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัง (อ่าน 2978) 21 พ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2974) 28 ต.ค. 63