ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 ขอนิมนต์นักเรียนทุกรูปเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด ต,ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โดยพร้อมเพียงกัน (อ่าน 108) 05 ม.ค. 66