บุคลากรทางศึกษา

พระครูอุดมธีรธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0892784991
อีเมล์ : Bird13192671@gmail.com

พระครูสถิตสีลคุณ
ครู

นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี
ครู
เบอร์โทร : 098513066
อีเมล์ : jam.patamawan@gmail.com

นางสาวพุทธิตา คฤหัส
ครู
เบอร์โทร : 098626903
อีเมล์ : ืnoeyddekdee@gmail.com

นางสาวกมลชนก สมสนุก
ครู
เบอร์โทร : 0982308856
อีเมล์ : kmlchnksmsnuk@gmail.com

นางชหลวย ปะถานะ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา

นายอนุวัฒน์ คำกองแก้ว
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา