โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1,ม.4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 "เรียนฟรี มีทุนการศึกษาให้""
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2565 ขอเชิญนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 08 ส.ค. 65
วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 ขอเชิญนักเรียนที่สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค รับใบประกาศนียบัตร ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายละเอียดสอบถามได้ที่ เบอร์ 0821064530 รองอำนวย 08 ส.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จึงแจ้งให้นักเรียนทุกรูปได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป 08 พ.ค. 65
อนุทินปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2565 08 พ.ค. 65
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ขอเชิญประชุมผู้บริหาร - คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 08 พ.ค. 65
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผู้บริหาร

พระครูอุดมธีรธรรม
ผู้จัดการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ