ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.ต้น ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : สามเณรอดิเทพ สีทวนฐาน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,17:14   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : พระมหาสุบรรณ ดงแสนสุข
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,17:12   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : พระมหาวงเดือน ขิปปุญโญ สีทวนฐาน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,17:08   อ่าน 64 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2562
ชื่อนักเรียน : พระมหาวรพิน ไชยเพช็ร
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2563,09:44   อ่าน 104 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมเอก พ.ศ.2560
ชื่อนักเรียน : พระมหาวงเดือน สีทวนฐาน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2563,09:42   อ่าน 96 ครั้ง