ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กุผาลัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2563,10:54  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กุผาลัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2563,10:53  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
ชื่ออาจารย์ : นายอำนวย กุผาลัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2563,10:52  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีปริยัติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลชนก สมสนุก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,11:54  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีปริยัติ ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,11:01  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..